Saturday, 15 December 2012

Ett inlägg enbart skrivet i dialekt!

Håjta!

Ha tillbringe hele dan (i princip) himme hos farmor å farfar me nästan alle släktinga! De kan ju int bli bätter! Ha busa vä'n Tim hele kväll'n lang så nu ä man kul slut.
Å go'n mat feck man å! Plockmat'n me n massa olika kött, frukt å grönsakern. Å till efterrätt feck vi tårta, tre olike sorta dessutom! Här äe inte tell å snåla int! ;)
Kanske lägg opp nan blid på mat'n om ja hitt nagen som ä då na å titt på. Men nu ska ja lägg mä å kik på nan film, å ta å sava i na timma så ja örk opp imaran!

Piss bytta å gå å lägg ji nu! Go'natt!
Dagens facelook :)


Dagens klädsel :)